โปรโมท Vigo Video แอพ

Region Required
Thailand

โปรโมท Vigo Video แอพ

Deadline:31 May, 2018
Price Range:
Product Link:
@Vitoon
Humor 12 Mar, 2018
DESCRIPTION
Vigo Video เป็นโซเชียวแอพพลิเคชั่นสำหรับแชร์วิดีโอชีวิตประจำวันกับเพื่อน ครอบครับ ชาวฮิปเตอร์ทั่วโลก
Hypstar ได้จับมือกับ Starngage เพิ่อเปิดตัวในเมืองไทยโปรโมทแอพพลิเคชั่น Vigo Video และ คุณสามารถ​ร่วมกิจกรรมสนุกๆกับเราได้
เงื่อนไข
กิจกรรมนี้คุณจะต้องสร้างคลิปวีดีโอ15วินาที เป็นจำนวน 5 คลิปต่อสัปดาห์​ ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ และแชร์ลงใน ig ของคุณอย่างน้อย 2 คลิปต่อสัปดาห์
ผลตอบแทนที่คุณจะได้ USD100-200 (ประมาณ 3000-5000 บาท) (ขึ้นอยู่กับจำนวน follower และ เนื้อหาวิดีโอของคุณ)
 
iOS AppStore : https://itunes.apple.com/tw/app/hypstar-make-and-share-video/id1249798762?l=en&mt=8
Android Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ss.android.ugc.boom